De Grote Modelspoor Expo wordt sinds 2002 om de twee jaar georganiseerd door de uitgever van Belgiës grootste modelspoortijdschrift, Modelspoormagazine / Train Miniature Magazine en Belgiës bekendste blad voor grootspoor, Spoorwegjournaal / Journal de chemin de fer. 

De expo heeft een erg gewaardeerd tentoonstellingsdeel met meer dan 30 modelbanen die tot de top uit West-Europa behoren. Tevens vindt tijdens het expo-weekend de apotheose plaats van de minibaantjes- en dioramawedstrijd met elk +/- 15 deelnemers. Het evenement trekt tweejaarlijks meer dan 5.000 bezoekers.

Modelspoormagazine, het toonaangevende maandblad voor modelspoor, organiseert al voor de tiende maal Belgiës grootste modelspoorexpo. Deze tentoonstelling, die internationaal bekend is, richt zich tot iedereen, jong en oud die geboeid zijn door de wondere wereld van de miniatuurtrein.